Nieuws

Gepubliceerd op: 14 mei 2024
Bezoek studenten Universiteit Hamburg/Rijksuniversiteit Groningen aan ISK Groningen - locatie Kiel
Gepubliceerd op: 03 april 2024
Expertisecentrum Anderstaligen Groningen: 'Expertise rond nieuwkomersleerlingen in huis halen vereiste voor vo-scholen.'
Gepubliceerd op: 07 februari 2024
Scholingen voor primair onderwijs aan anderstalige leerlingen succesvol
Gepubliceerd op: 07 februari 2024
VO-middag ‘Kansrijk onderwijs aan Nieuwkomers, een gezamenlijke verantwoordelijkheid’  
Gepubliceerd op: 07 februari 2024
Deelnemers in company NT2-scholing van de HU geslaagd!
Gepubliceerd op: 31 januari 2024
Onlangs kregen studenten van de PABO (Stenden Hogeschool) uit jaar 2 een gastcollege over traumasensitief lesgeven.
Gepubliceerd op: 31 januari 2024
Webinars voor po LOWAN per april 2024