Samenwerking

Het Expertisecentrum Anderstaligen Groningen (ECAG) richt zich op samenwerking tussen de verschillende scholen en onderwijsinstanties verbonden aan de samenwerkingsverbanden VO en PO Groningen Stad.

Daarnaast onderhoudt het ECAG nauwe contacten met landelijke organisaties:

Logo LOWAN

LOWAN: LOWAN ondersteunt de scholen die het eerste opvangonderwijs verzorgen aan nieuwkomers. Dat zijn scholen in zowel het primair als voortgezet onderwijs. Ook gemeenten, samenwerkingsverbanden passend onderwijs, onderwijsondersteunende organisaties evenals lesontwikkelaars en uitgeverijen kunnen een beroep doen op LOWAN.

 

Logo van Pharos

Pharos: Een expertisecentrum over gezondheidsverschillen. Pharos zet zich in Nederland in om vermijdbare gezondheidsverschillen, zowel binnen als buiten het onderwijs, te verkleinen. Al ruim 30 jaar houden ze zich bezig met de gezondheid en kwaliteit van zorg voor laagopgeleiden, vluchtelingen en migranten.

 

Logo van Global Talk

Global Talk: Global Talk is een organisatie van 1.700 tolken en cultuurspecialisten. Samen spreken ze ruim 200 verschillende talen.

 

Logo Taalunie

Taalunie: Ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld.

 

Logo VO-raad

VO-raad: is een vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs. De raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bevordert de VO-raad de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en schoolleiders te faciliteren bij het vervullen van hun taak.