Het aanbod van het ECAG

Scholen kunnen een beroep doen op het Expertisecentrum Anderstaligen Groningen (ECAG) voor extra ondersteuning van hun anderstalige leerlingen door het inkopen van ambulante begeleiding op de eigen schoollocatie of door gebruik te maken van het Taal- en ondersteuningsloket. Dit loket bevindt zich op het Kamerlingh Onnes. Het Taal- en ondersteuningsloket is voor alle havo- en vwo-leerlingen van scholen die vallen onder het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad.

Scholen in het (speciaal) basisonderwijs en voortgezet (speciaal) onderwijs kunnen bij het ECAG terecht voor verschillende vormen van ondersteuning:

Hulp bij vraag en aanpak van onderwijs aan anderstalige leerlingen in eigen de school:

 1. Geven van algemene voorlichting aan schoolteams over NT2-leerlingen op school en in de klas.
 2. Geven van voorlichting/presentaties aan schoolteams over NT2 (bij alle vakken)
 3. Bieden ondersteuning bij taalplanontwikkeling NT2/taalbeleid NT2
 4. Stimuleren van scholen om te investeren in scholing NT2 voor medewerkers. Het ECAG organiseert en coördineert aanbod van NT2-scholing voor leerkrachten, docenten en onderwijsassistenten door instellingen als ITTA en Hogeschool Utrecht.
 5. Bieden van ondersteuning en/of advies bij intakes van anderstalige leerlingen en/of het afnemen van instaptoetsen (TOA)
 6. Bieden van ondersteuning en/of advies bij doorstroom van leerlingen naar het regulier onderwijs
 7. Afname taaltoetsen (TOA) om taalniveaus Nederlands bij leerlingen vast te stellen
 8. Doen van lesobservaties in klassen met anderstalige leerlingen
 9. Bieden van advies in leerstof NT2

Ondersteuning van anderstalige leerlingen bij taalachterstand Nederlands in de vorm van ambulante begeleiding:

 • Voor p(s)o: (Tijdelijke) detachering (dagdeel of dag) van NT2-docenten op deelnemende scholen om leerlingen NT2-ondersteuning te bieden op de eigen school.
 • Voor alle vormen van v(s)o: (Tijdelijke) detachering (dagdeel of dag) van NT2-docenten op deelnemende scholen om leerlingen NT2-ondersteuning te bieden op de eigen school in de vorm van ambulante begeleiding (ab). Deze ondersteuning moet bij het ECAG worden ingekocht.

 

Het Schakelarrangement Nieuwkomers (voor po)

Passend onderwijs voor nieuwkomersleerlingen van 7 t/m 12 jaar die uitstromen van schakelklassen/nieuwkomersklassen in de gemeente Groningen naar een po- of s()o-school in de gemeente Groningen.

Inhoud Schakelarrangement Nieuwkomers:

 • een schriftelijke overdracht aan de ontvangende school
 • het vormgeven van de doorlopende leerlijn door schakelcoach in samenspraak met de intern begeleider van de ontvangende school
 • deskundigheidsbevordering in de vorm van scholingsmiddagen over meertaligheid, cultuur- en traumasensitief lesgeven, tweedetaalverwerving, woordenschat, leerkrachthandelen en organisatie
 • tussentijdse consultatie m.b.t. leerlijnen, materiaalgebruik, oudercontacten, cultuur- en traumasensitief lesgeven
 • ambulante begeleiding van nieuwkomersleerlingen door een onderwijsassistent vanuit de ontvangende school

 

Het Taal- en ondersteuningsloket (voor vo)

Het Taal- en ondersteuningsloket is onderdeel van het Expertise Centrum Anderstaligen Groningen (ECAG). Havo-en vwo-leerlingen met een anderstalige achtergrond van scholen binnen het Samenwerkingsverband VO Groningen Stad kunnen binnen het Taal- en ondersteuningsloket ondersteuning krijgen op het gebied van:

 • pre-teaching;
 • voorbereiding toetsen;
 • huiswerkbegeleiding;
 • oefenen leerstrategieën; en
 • coaching m.b.t de sociaal- en emotionele ontwikkeling op het gebied van zelfvertrouwen en gewenning aan het Nederlandse schoolsysteem.


Het Taal- en ondersteuningsloket bevindt zich in het gebouw van Kamerlingh Onnes aan de Eikenlaan. Hier kunnen leerlingen terecht op maandag en donderdag tussen 14.00 uur en 16.30 uur.

Havo-en vwo-leerlingen met een anderstalige achtergrond kunnen spontaan op deze locaties langskomen of een afspraak maken via hun mentor.

Functie ECAG

Het ECAG heeft een regiefunctie ten aanzien van het onderwijs aan anderstaligen voor po, so en v(s)o in Groningen Stad en Haren en in de provincie Groningen. In dit kader houden we ons bezig met de ontwikkeling en uitwisseling van kennis op het gebied NT2, doelgroep, ondersteuning/zorg en ouderbegeleiding. Daarnaast bouwen we lokaal, regionaal en landelijk een netwerk op.

Wil je meer weten?

Neem dan contact met ons op.