Doelen van het ECAG

Het Expertisecentrum Anderstaligen Groningen (ECAG) deelt NT2-expertise en kennis over onderwijs aan nieuwkomers op scholen voor p(s)o, v(s)o en mbo. We bouwen daarbij aan een stevig en toekomstbestendig NT2-/Nieuwkomers-deskundig netwerk. Naast dit hoofddoel streeft het ECAG de volgende doelen na:

  • Anderstalige leerlingen krijgen de benodigde taalondersteuning gedurende hun onderwijstraject
  • Iedere school heeft NT2-taalbeleid
  • Reguliere docenten zijn zich bewust van de specifieke aanpak van het onderwijs aan anderstalige leerlingen
  • Iedere school heeft een aantal NT2-bekwame leerkrachten, docenten en onderwijsassistenten (waarop collega's een beroep kunnen doen)