Over het ECAG

Anderstalige leerlingen hebben per definitie een taalachterstand in het Nederlands, ongeacht hun cognitieve niveau. We zien dat op veel reguliere scholen anderstalige leerlingen staan ingeschreven. Het is essentieel om te beseffen dat dit niet van voorbijgaande aard is.

Op elke school in po, so en v(s)o met anderstalige leerlingen is expertise NT2 en kennis van hun culturele en religieuze achtergrond noodzakelijk. Het blijkt voor deze scholen niet eenvoudig om deze kennis op te bouwen en vast te houden.

NT2-deskundigheid

Logo iTTA UvA

Voldoende taalvaardigheid is voor nieuwkomers dé sleutel voor een kansrijke deelname aan de Nederlandse samenleving. Het gezamenlijk ontwikkelen van NT2-deskundigheid biedt scholen de mogelijkheid de kansengelijkheid van nieuwkomersleerlingen te vergroten.

Logo Hogeschool Utrecht

Hiervoor organiseert het ECAG incompanyscholingen NT2 voor leerkrachten (s)bo en docenten v(s)o. Zij doen daarin NT2-kennis op met de daarbij horende didactische vaardigheden. Deze worden verzorgd door het ITTA/UvA uit Amsterdam en de HU uit Utrecht.

Voor meer scholingsaanbod rond onderwijs aan anderstaligen/NT2 kunt u bij diverse scholingsinstituten terecht. Zie hiervoor het scholingsoverzicht: Scholingsaanbod rond onderwijs aan anderstaligen en NT2 Hogescholen en Universiteiten

Toekomstbestendig netwerk

Door samen te werken creëert het Expertisecentrum Anderstaligen Groningen (ECAG) een stevig en toekomstbestendig NT2-/Nieuwkomers-deskundig netwerk van p(s)o-, v(s)o- en mbo-scholen binnen het Samenwerkingsverband Groningen Stad. (Zie ook po2001.nl en swv-vo2001.nl.)

Samen bouwen we kennis over NT2 en Nieuwkomers op en geven die aan elkaar door. Het ECAG coördineert deze samenwerking en helpt bij de opbouw van het netwerk. Dit komt alle nieuwkomersleerlingen ten goede, nu en later.

Hoe is het ECAG begonnen?

Het ECAG is gestart vanuit gedrevenheid en de visie dat de schoolloopbaan van nieuwkomers start in een taalklas of op een ISK, maar dat het vervolg in het reguliere onderwijs minstens zo bepalend is voor hun toekomst. En dat het delen van kennis daarom noodzakelijk is.

Het ECAG is ontstaan vanuit de Internationale Schakelklas Groningen (ISK Groningen). Die school geeft onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot ongeveer 18 jaar die de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. De nadruk ligt op het leren van de Nederlandse taal (NT2). Een ISK-traject duurt meestal 2 jaar, waarna de leerlingen doorstromen naar vervolgonderwijs in Nederland.

Het ECAG en de ISK zijn onderdeel van Openbaar Onderwijs Groningen.

 

Logo Openbaar Onderwijs Groningen