Leerlingroute

Afhankelijk van de leeftijd van een anderstalige leerling, gaat een leerling tot 12 jaar naar de basisschool en/of taalklas en vanaf 12 t/m 18 jaar naar de Internationale Schakelklas (ISK).

Basisonderwijs

Sommige basisscholen geven nieuwkomers in taalklassen extra ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal. Na gemiddeld een jaar stromen zij uit naar het regulier onderwijs. Afhankelijk van de leeftijd en het niveau van beheersing van de Nederlandse taal gaan ze door op de reguliere basisschool of stromen ze uit naar de ISK of regulier voortgezet onderwijs.

Schakelarrangement po voor nieuwkomersleerlingen in het basisonderwijs

De overgang van nieuwkomersleerlingen uit schakelklassen in het basisonderwijs naar reguliere klassen in het basisonderwijs verloopt niet altijd probleemloos. In de reguliere klas is het soms lastig om in de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van deze leerlingen te voorzien.

Daarom is het Samenwerkingsverband PO 20.01 deelverband gemeente Groningen een samenwerking gestart met het ECAG. Hieruit is het schakelarrangement po nieuwkomers voortgekomen. M.i.v. het schooljaar 2024-2025 hebben nieuwkomersleerlingen die uitstromen vanuit de po-taal-/schakelklassen in de provincie Groningen naar een po of s(b)o school in de gemeente Groningen, recht op het schakelarrangement po.

Voor de inhoud van dit schakelarrangement verwijzen we naar de pagina 'Ons Aanbod'.

Voor vragen over het schakelarrangement kan contact opgenomen worden met het ECAG of met schakelcoach Jolijn Sturing via ecag@o2g2.nl of j.sturing@vcog.nl.

Peuters en kleuters

Voor peuters en kleuters bestaan geen speciale taalklassen. Kleutergroepen besteden veel aandacht aan taal. Kinderen komen daardoor in de kleutergroepen voldoende met de Nederlandse taal in aanraking. Meestal stromen deze kinderen, in ieder geval wat betreft de beheersing van de Nederlandse taal, na de kleuterperiode door naar een reguliere groep 3.

Het aanbod in de diverse basisschoolgroepen wordt meestal gebaseerd op de Leerlijnen PO van LOWAN.

Voortgezet onderwijs en ISK

Nieuwkomers van 12 t/m 18 jaar gaan naar de ISK. Daar volgen ze 2 jaar onderwijs met veel aandacht voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal.

In de eerste fase van het ISK-onderwijstraject staat het leren van de Nederlandse taal centraal. Daarnaast werken ze in de tweede fase richting doorstroom naar het vervolgonderwijs. Reguliere vo-scholen binnen het samenwerkingsverbandverband Groningen Stad en Haren kunnen voor extra ondersteuning vanaf het schooljaar 2024-2025 gebruik maken van het schakelarrangement vo. Voor de inhoud van dit arrangement verwijzen we naar de pagina ‘Ons Aanbod’.

Meer weten?

Bekijk voor meer informatie de voorwaarden om door te stromen naar regulier onderwijs.