VO-middag

07 februari 2024

Maandagmiddag 29 januari vond op de ISK Groningen de onderwijsmiddag-vo plaats. Deze werd georganiseerd door het ECAG en de afdeling Onderwijs en Kwaliteit van O2G2 en stond in het teken van onderwijs aan nieuwkomers in regulier voortgezet (speciaal) onderwijs. Steeds meer anderstalige leerlingen staan ingeschreven bij onze vo-scholen en het is van groeiend belang dat het onderwijs zich daarbij aanpast. Intake van anderstalige leerlingen, ontwikkeling van NT2-proof taalbeleid, ondersteuning en scholing van reguliere docenten op het gebied van taalgericht (vak)onderwijs en ervaringen van anderstalige leerlingen waren onderwerpen van presentatie en gesprek.

Veel leerlingen van de ISK stromen door naar reguliere vo-scholen. Zij zijn dan nog niet klaar met het leren van de Nederlandse taal. De ontwikkeling gaat door in een reguliere schoolsetting. Voldoende taalvaardigheid is de sleutel tot succes op school en in de samenleving en scholen moeten zich daarom bewust zijn van de extra aandacht die deze leerlingen nodig hebben om tot volwaardige ontplooiing te kunnen komen. Reguliere vo-scholenmoeten hier beleid op maken.

Onder het genot van heerlijke hapjes, gemaakt door de leerlingen van de ISK groningen presenteerde het ECAG een theoretisch kader, waarin aandacht was voor de 'NT2-handreiking docenten regulier onderwijs' van LOWAN en de aanbevelingen van de Taalunie m.b.t. de doorstroom van nieuwkomersleerlingen naar het vervolgonderwijs, aangevuld met een leerlingeninterview. Ook enkele scholen van buiten O2G2 waren op uitnodiging van het ECAG van de partij. Zij presenteerden ‘good practices’ op het gebied van onderwijs aan en ondersteuning van anderstalige leerlingen op hun scholen. Een verhelderend kijkje in hun keukens. De middag werd afgerond met een werksessie, geïntroduceerd door Christian Kwint van onderwijs en kwaliteit van O2G2. Deelnemers gingen aan de slag met het maken van een plan voor ‘kansrijk onderwijs’ m.b.v. de brochure ‘Meer kansen met maatwerk voor nieuwkomersleerlingen’ van de VO-Raad.

We kijken tevreden terug op een leerzame studiemiddag!